การแข่งขันภายใน ชมรมสลัดเป็ด 8 ก.ค. 2556

Oliver Sport Thailand เข้าร่วมสนับสนุนอุปกรณ์กีฬายี่ห้อ OLIVER แด่ชมรมแบดมินตันสลัดเป็ด ในการแข่งขันภายในวันที่ 8 ส.ค. 2556 ณ สนามแบดมินตันสามัคคี


 

Visitors: 70,456