LEISURE & KIDS


 • รายละเอียดสินค้า ไม้สควอช Oliver COMP 120

  น้ำหนัก± 205 กรัม (รวมเอ็น)
  ความยาว 685 มม
  ขึ้นเอ็นได้ 50-55 ปอนด์
  ก้าน / MIDFLEX

  เหมาะสำหรับผู้เล่นระดับพื้นฐานและแข่งขัน

 • รายละเอียดสินค้า ไม้สควอช Oliver CROSS9

  น้ำหนัก± 180 กรัม (รวมเอ็น)
  ความยาว 685 มม
  ขึ้นเอ็นได้ 50-55 ปอนด์
  ก้าน / MIDFLEX

  เหมาะสำหรับผู้เล่นระดับพื้นฐานและแข่งขัน


Visitors: 70,454